پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین

 این روستا در حد فاصل محدوده جنوب شهر ورامین واقع شده است . در کتاب سه هزار مزار ایران به کهن گرد یاد شده است و بسیار مشهور بوده و از ساختمان مزار کهن گرد  یادشده است که همین امامزاده یحیی می باشد.

[ ادامه مطلب ]

قوم تاجیکها جزء عشایر منسوب نمی شوند تاجیکها از قدیمی ترین اقوام ورامین و ایران هستند . معنای واژه تاجیک همان آریایی است یعنی تاجیک و تاجدار هستند . در تعدادی از مقاله های بحثی روی این موضوع است که تاجیکان به اصطلاح از اقوام نزدیک ایرانی اند . [ ادامه مطلب ]

امیرالمونین دردم دوا کن     نصیب و قسمتم بر کربلا کن

به حق گنبد سبز محمد     که هر کس حاجتی دارد دوا کن

[ ادامه مطلب ]

توحدی در کتابش در بیان سکنای این ایل از ولایات خوار ورامین نیز نام برده اذا علیرغم از بین رفتن هویت های فرهنگی افراد ایل مزبور و هضم شدن آنها در دیگر اقشار جامعه ورامین و به ذکر تاریخ و چگونگی انتقال این تیره کردها اشاراتی کرده ایم.

[ ادامه مطلب ]

۱– آدم« آه» و است و دم

۲- باید ناخن چیده شده را توی پاشنه در ریخت یا در جایی دفن کرد.

[ ادامه مطلب ]