پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین » روستای کهنه گل (کهن گرد)

 این روستا در حد فاصل محدوده جنوب شهر ورامین واقع شده است . در کتاب سه هزار مزار ایران به کهن گرد یاد شده است و بسیار مشهور بوده و از ساختمان مزار کهن گرد  یادشده است که همین امامزاده یحیی می باشد.

 به او یحیی علوی نیز می گفتند که مورد احترام اهالی ورامین و اطراف بود قدیمیترین اقوام در این روستا ، کنگرلو ، بیلچی ، قره خان بکلو و تاجیک می باشد.


مطالب مرتبط
درباره نویسنده این مطلب

در مجموع 24 مطلب نوشته است.دیدگاهی بگذارید