پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین

اهالی روستاهای اطراف شاهزاده محمد از کرامات و معجزات و شفاعت آن حضرت تعریف زیادی می کنند که چگونه مورد لطف و شفاعت آن بزرگوار قرار گرفته اند .

[ ادامه مطلب ]

موقعیت به عرض جغرافیایی ۳۵ درجه ، ۱۷ دقیقه و طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۳۴ دقیقه . ارتفاع از سطح دریا ۸۷۸ می باشد. ایجدان کهن ترین روستای ورامین محسوب می شود . همینطور که از اسم آن پیدا است.

[ ادامه مطلب ]

 موقعیت جغرافیایی به عرض ۱۷ دقیقه و۳۵ درجه و طول جغرافیایی ۳۶ دقیقه و ۵۱ درجه ارتفاع از سطح دریا ۸۸۵ متر است . روستای ایجدانک از قدیمی ترین روستاهای جنوب شهر ورامین ،کیلومتر ۸ است.

[ ادامه مطلب ]

برج علاالدین کلیاتی راجع به این بنا بنای برج علاء الدین متعلق به دوره سلجوقی «سبک و روش سلجوقی» است البته این سبک مدتها قبل یعنی از دوره سامانیان آغاز شده بود و در دوران سلجوقی تغییرات قابل ملاحظه ای یافت.

[ ادامه مطلب ]