پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین

rousta

موقعیت جفرافیایی به عرض ۲۱ دقیقه و ۳۵ درجه و طول جغرافیایی ۴۳ دقیقه و ۵۱ درجه ارتفاع از سطح دریا ۹۶۵ متر می باشد. این روستا از آبادترین روستاهای بخش پیشوا ، بهنام سوخته می باشد و به دو قسمت طارند سفلی و طارند علیا تقسیم می شود . [ ادامه مطلب ]

rousta

این روستا خالی از سکنه است . فقط از آثار باقیمانده آن قلعه مسکونی ارباب اسماعیل باقی مانده است که پس از اسماعیل معروف به قلعه خانم می باشد که معمار آن علی اکبر برازی بوده است بیش لز ۱۰۰ سال قدمت دارد و دارای ۶۰ هکتار زمین کشاورزی نیز می باشد . [ ادامه مطلب ]

rousta

که گرفته شده از اسم برادر رستم است. این روستا از قدیمی ترین روستاهای بهنام سوخته بخش پیشوا ۲۰ کیلومتری شمال شرقی شهر ورامین محسوب می شود.موقعیت جغرافیایی طول ۲۱ دقیقه و ۳۵ درجه و عرض جغرافیایی ۴۵ و  ۵۱ درجه ، ارتفاع از سطح دریا ۹۷۵ متر است.

[ ادامه مطلب ]

rousta

در برهان قاطع تجره بر وزن شرر ، خانه های زمستانی (کاخ) یا سپید پوش می گویند. ای روستا جزو بهنام عربها ، بخش جوادآباد می باشد . موقعیت جغرافیایی به عرض ۱۳ دقیقه و ۳۵ درجه و طول جغرافیایی ۴۲ دقیقه و ۵۱ درجه و ارتفاع از سطح دریا ۹۴۵ متر است. [ ادامه مطلب ]

موقعیت جغرافیایی طول ۵۱ درجه و ۴۳ دقیقه و عرض جغرافیایی ۱۲ درجه و ۳۵ دقیقه و ارتفاع از سطح دریا ۸۴۰ متر می باشد.اسم قدیم این روستا خوابه یا خاور بوده است.

[ ادامه مطلب ]This site is protected by wp-copyrightpro.com