پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین » روستای یوسف رضا

موقعیت جغرافیای ۵۱ درجه و ۴۱ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۲۱ دقیقه و ارتفاع از سطح دریا ۹۵۴ متر است . روستای یوسف رضا از قدیمی ترین روستاهای شمالی ورامین محسوب می شود و نام عارف بزرگ  نیمه دوم قرن سوم می باشد.

محل قدیمی روستای یوسف رضا، حصار نیاز بوده است ، که امروزه بصورت تلی از خاک ئرآمده است . محصولات کشاورزی این روستا شامل غلات ، صیفی جات ، کاهو و سبزیجات است . دامپروری و مرغداری نیز در آن رونق خوبی دارد . بیشترین اقوام ساکن در آن شمال طایفه های بختیاری ، هداوند خانی و تاجیک می باشند . هنر قالیبافی در بین زنان روستا رایج است.

مطالب مرتبط
درباره نویسنده این مطلب

در مجموع 24 مطلب نوشته است.دیدگاهی بگذارید