پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین » روستای تجره

rousta

در برهان قاطع تجره بر وزن شرر ، خانه های زمستانی (کاخ) یا سپید پوش می گویند. ای روستا جزو بهنام عربها ، بخش جوادآباد می باشد . موقعیت جغرافیایی به عرض ۱۳ دقیقه و ۳۵ درجه و طول جغرافیایی ۴۲ دقیقه و ۵۱ درجه و ارتفاع از سطح دریا ۹۴۵ متر است.

این روستا در زمان قاجار به حمایت آقا محمد خان ۶۰ سوار گسیل داشته . آثار تاریخی فرهنگی باقیمانده این روستا عبارتند از مزار علی اکبر شاه ترک ، تپه بزرگ ، تپه شغالی ، تپه کوچک یا نقار خانه ، قلعه یا کاروانسرای رضاخان علیدوستی ، قلعه ایوب خان علیدوستی ، قلعه ابراهیم و خانه های اربابی ایوب خان و ابراهیم علیدوستی ، باغ پایین و باغ کهنه و باغچه قلعه باغ ، باغ علیدوستی که درختان کهن سال دارد .مسجد و مکتب خانه یا مدرسه قدیمی که خانه شعبانعلی بوده است .برج دوطبقه قدیمی که باقی مانده برج نگهبانی قلعه ای بوده که در مکان قدیمی روستای تجره در حیاط آقای قنبری باقی مانده است ضمن اینکه قدیمی تر از قلعه رضاخان و ایوب خان می باشد. محصولات کشاورزی آن شامل صیفی جات ، غلات ، پنبه ، انگور ، انار و انجبر و علوفات دامی است. جمعیت آن ۱۰۰ خانوار (سال ۱۳۷۹) که بیشترین اقوام ساکن ، عرب ، علیدوستی ، قنبری و تاجیک می باشند.

مطالب مرتبط
درباره نویسنده این مطلب

در مجموع 24 مطلب نوشته است.دیدگاهی بگذارید