پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین » برخی از باورهای عامیانه

۱– آدم« آه» و است و دم

۲- باید ناخن چیده شده را توی پاشنه در ریخت یا در جایی دفن کرد.

۳- اگه لقمه کسی را بخوری پیش چشم او خوار میشی .

۴- اگر کفش کسی را بپوشی با او دعوا می کنی .

۵- گوشت که صدا داد یکی حرفت را می زنه ، اگه گوش راستت صدا دهد حرف خوبت را می زنند ، اگر گوش چپت صدا بده حرف بدت را می زنند و باید نام افرادی که احتمال می دهی از تو بد می گویند ، را ذکر کنی تا صدا قطع شود.

۶- شب جمعه نباید خانه را جارو کرد زیرا روح مرده ها منتظر خیرات هستند و نباید از خانه ها گرد و غبار بلند شود.

۷- اگه چشمت بپره منتظر کسی هستی.

۸- اگر پسر یا مردی سر سفره و غذای آماده کسی وارد شود می گویند : مادر زنت دوست داره!

۹- زن آبستن اگر چیز خوردنی ببیند و احتمال دهند که دلش خواسته ، برایش می برند و می گویند :« اگر نخوری چش بچه ات زاغ می شه» .

۱۰-اگر درباره شخصی صحبت شود و او یکباره وارد آنجا شود می گویند : «حلال زاده است» .

۱۱-بچه را قلقلک بدید به مرگ خودش راضی میشه.

۱۲-اگر کسی عطسه کند هرکاری که می خواهی انجام دهی دست نگهدار ، چند ا صلوات بفرست.

۱۳-اگر کف دست بخاره ، پول گیرت می آد.

۱۴-پیغمبر فرمد از سه چیز حذر کن : دیوار شکسته ، زن سلیته ، چشم زاغ.

۱۵-هرکه دارد خال رو،آن نشان آبروست و هرکه دارد خال پا ، آن نشان کربلا و …

۱۶برای رفع سکسه باید چیزی را به فرد گفت تا بترسد و سکسه اش قطع شود مثلا دروغی به او نسبت داد.

۱۷-باید شب نشسته و روز ایستاده آب خورد.

۱۸-ترشی و ماست را نباید با هم خورد سبب پیسی می شود.

۱۹-خوردن آب با کوچیکتره !.

۲۰-بعضی به گل مژه چشم« سنده سلام» می گویند زیرا در این زمان باید به توالت رفت و چند بار پشت سر هم باید گفت« سنده سلامت می کنم خودم غلامت می کنم».

۲۱-هنگام تعارف نان می گویند« خدا زیاد کند».

مطالب مرتبط
درباره نویسنده این مطلب

در مجموع 24 مطلب نوشته است.دیدگاهی بگذارید