پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین » ناصرالدین شاه

اهالی روستاهای اطراف شاهزاده محمد از کرامات و معجزات و شفاعت آن حضرت تعریف زیادی می کنند که چگونه مورد لطف و شفاعت آن بزرگوار قرار گرفته اند .

[ ادامه مطلب ]