پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین » شاهزاده محمد

اهالی روستاهای اطراف شاهزاده محمد از کرامات و معجزات و شفاعت آن حضرت تعریف زیادی می کنند که چگونه مورد لطف و شفاعت آن بزرگوار قرار گرفته اند .

[ ادامه مطلب ]

موقعیت به عرض جغرافیایی ۳۵ درجه ، ۱۷ دقیقه و طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۳۴ دقیقه . ارتفاع از سطح دریا ۸۷۸ می باشد. ایجدان کهن ترین روستای ورامین محسوب می شود . همینطور که از اسم آن پیدا است.

[ ادامه مطلب ]