پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین » حسینی

 موقعیت جغرافیایی به عرض ۱۷ دقیقه و۳۵ درجه و طول جغرافیایی ۳۶ دقیقه و ۵۱ درجه ارتفاع از سطح دریا ۸۸۵ متر است . روستای ایجدانک از قدیمی ترین روستاهای جنوب شهر ورامین ،کیلومتر ۸ است.

[ ادامه مطلب ]