پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین » باورهای عامیانه

۱– آدم« آه» و است و دم

۲- باید ناخن چیده شده را توی پاشنه در ریخت یا در جایی دفن کرد.

[ ادامه مطلب ]