پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین » روستای رستم اباد

rousta

چون در قرن سوم و چهارم شخصی بنام رستم در منطقه جبل حکومت می کردهکه شرح کارش در تاریخ رویان آمده است احتمال می دهیم که این روستا از نام او گرفته شده باشد . این شخص که از خانواده قارن است اهمیت خاصی داشته است

اگرچه احتمال هم می دهیم که از نام اسطوره ایرانی رستم گرفته شده باشد الله اعلم.قابل ذکر است روستای رستم آباد در صنایع فرش دستباف در خور توجه می باشد. محصولات این روستا صیفی جات ، غلات ، سبزیجات ، پنبه ، دامپروری و مرغداری و گارگاههای صنعتی و چند کارخانه می باشد. اقوام ساکن در این روستا شامل تاجیک رستمی ، اردستانی ، باجمالو ، رستمی ، بهرامی و کحکدی می باشد .یاداور می شود که خرابه ای ناصرآباد شرق همین روستا می باشند.

مطالب مرتبط
درباره نویسنده این مطلب

در مجموع 24 مطلب نوشته است.دیدگاهی بگذارید