پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین » روستای حاجی اباد سالار

rousta

در ۱۶ کیلومتری جنوب شهر ورامین واقع شده است ، موقعیت جغرافیایی عرض ۱۲ دقیقه و ۳۵ درجه و طول جغرافیایی ۳۴ دقیقه و ۵۱ درجه و ارتفاع از سطح دریا ۸۴۵ متر است .

دارای دشت وسیع و با محصوبات پنبه ، غلات ، صیفی جات ، سبزیجات ، علوفات دانی و دامپروری و مرغداری می باشد و چند جمله آثار تاریخی منجمله مسجد قدیمی ، آب انبار ، باغ ، خانه ارباب نظام معاف ، تپه وزیری  حمام ، آب انبار و باغ ارباب میرزا تقی خان معاف برادر نظام السلطنه از سران دوره قاجاریه بوده تمام بنای بانی نظام السلطنه بود و کدخدای روستا نوروز محمد تاجیک بوده است و تپه یا قلعه شکاری در زمین های میرزا تقی خان در روستای نوطاس بوده است که بیشترین اقوام ساکن در این روستا بوربور ، مهابادی ، تاجیک و جمالی هستند.

مطالب مرتبط
درباره نویسنده این مطلب

در مجموع 24 مطلب نوشته است.دیدگاهی بگذارید