پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین » روستای طارند (سفلی و علیا)

rousta

موقعیت جفرافیایی به عرض ۲۱ دقیقه و ۳۵ درجه و طول جغرافیایی ۴۳ دقیقه و ۵۱ درجه ارتفاع از سطح دریا ۹۶۵ متر می باشد. این روستا از آبادترین روستاهای بخش پیشوا ، بهنام سوخته می باشد و به دو قسمت طارند سفلی و طارند علیا تقسیم می شود .

قلعه های دوران صفویه این روستا بسیار فعال بوده اند و در دوران شاه عباس صفوی این روستا خالصه بوده  که به شاعر که شعر به او اهدا می کردند دستور می داده تا روستایی آباد به او داده شود .روستای طارند که از دهات ورامین و دارای باغستان بسیار است به آن داده می شده .دارای محصولاتی مانند غلات ، صیفی جات ، پنبه ، کاهو ، گوجه و بادمجان و علوفه های دامی و دامپروری و کشاورزی در آن رونق فراوان دارد. هنر فرشبافی زنان این روستا همچنان پابرجاست. قدیمی ترین اقوام ساکن روستا تاجیک ، شاهسوند ، هداوند و عیگاهی کتی می باشند.

مطالب مرتبط
درباره نویسنده این مطلب

در مجموع 24 مطلب نوشته است.دیدگاهی بگذارید