پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین » ترانه های محلی

امیرالمونین دردم دوا کن     نصیب و قسمتم بر کربلا کن

به حق گنبد سبز محمد     که هر کس حاجتی دارد دوا کن

[ ادامه مطلب ]