پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین » روستای زواره بید

rousta

که گرفته شده از اسم برادر رستم است. این روستا از قدیمی ترین روستاهای بهنام سوخته بخش پیشوا ۲۰ کیلومتری شمال شرقی شهر ورامین محسوب می شود.موقعیت جغرافیایی طول ۲۱ دقیقه و ۳۵ درجه و عرض جغرافیایی ۴۵ و  ۵۱ درجه ، ارتفاع از سطح دریا ۹۷۵ متر است.

قوم ساکنین عشایر هداوند و الیکایی هستند که مشغول فعالیت در بخش  دامپروری و کشاورزی می باشند و از جمله آثار تاریخی می توان به قلعه مسکونی چهار برجی اشاره کرد.

مطالب مرتبط
درباره نویسنده این مطلب

در مجموع 24 مطلب نوشته است.دیدگاهی بگذارید