پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین » ادبیات عامیانه

امیرالمونین دردم دوا کن     نصیب و قسمتم بر کربلا کن

به حق گنبد سبز محمد     که هر کس حاجتی دارد دوا کن

[ ادامه مطلب ]

۱– آدم« آه» و است و دم

۲- باید ناخن چیده شده را توی پاشنه در ریخت یا در جایی دفن کرد.

[ ادامه مطلب ]