پورتال گردشگری تاریخی شهرستان ورامین » روستاها

rousta

از قدیمی ترین روستاهای جنوب شرقی ورامین بخش جوادآباد محسوب می شود . دارای ۱۵۰ هکتار اراضی قابل کشت که بیشترین کشت غلات ، صیفی جات ، سبزیجات و پنبه و باغات انگور است . دارای دامداری و مرغداریهای زیادی نیز میباشد [ ادامه مطلب ]

rousta

موقعیت جغرافیایی به طول  ۵۱ درجه و ۴۲ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۳۴ دقیقه و ارتفاع از سطح دریا ۸۵۰ متر می باشد. این روستا در ۲۰ کیلومتری شرق شهر ورامین می باشد با دشتی وسیع [ ادامه مطلب ]

rousta

موقعیت جغرافیایی به طول ۱۲ دقیقه و ۳۵ درجه و عرض جغرافیایی ۴۲ دقیقه و ۵۱ درجه ، ارتفاع از سطح دریا ۸۳۵ متر می باشد . حصارحسن بیگ از روستاهای قدیمی ورامین می باشد . حصارحسن بیگ جزو بخش جوادآباد دهستان بهنام عرب جنوبی ، ۱۶ کیلومتری جنوب شرقی شهر ورامین واقع شده [ ادامه مطلب ]

rousta

موقعیت جغرافی به عرض ۳۵ دقیقه و ۱۵ درجه و طول جغرافیایی ۳۷ دقیقه و ۵۱ درجه و ارتفاع از سطح دریا ۸۷۰ متر است.این روستا جزو بخش جوادآباد دهستان بهنام وسط جنوبی می باشد. [ ادامه مطلب ]

rousta

چون در قرن سوم و چهارم شخصی بنام رستم در منطقه جبل حکومت می کردهکه شرح کارش در تاریخ رویان آمده است احتمال می دهیم که این روستا از نام او گرفته شده باشد . این شخص که از خانواده قارن است اهمیت خاصی داشته است

[ ادامه مطلب ]